Đăng ký thi lại môn học trực tuyến HK3 năm học 2021-2022

Trung tâm Đào tạo trực tuyến thông báo kế hoạch thực hiện đăng ký thi lại môn học trực tuyến học kỳ 3, năm học 2021 – 2022 đối với sinh viên chương trình Cử nhân từ xa qua mạng như sau:

1. Đối tượng đăng ký:
Tất cả sinh viên từ khóa tuyển sinh khóa 03/2021 trở về trước (nhập học tháng 10/2021 trở về trước).
Lưu ý: sinh viên từ khóa 04/2021 trở về sau sẽ đăng ký thi lại trong đợt đăng ký môn học của học kỳ 1 năm học 2022 – 2023 (tháng 10/2022)

2. Thời gian đăng ký thi lại môn học trực tuyến và tổ chức thi lại:

  • Từ 09/9/2022 – 14/9/2022: Sinh viên đăng ký thi lại môn học trực tuyến tại website https://tienichkcq.oude.edu.vn
  • Từ 17/9/2022 –27/9/2022: Sinh viên in phiếu nộp tiền và đóng học phí
  • Tháng 11/2022 : Sinh viên tham dự thi theo lịch đã đăng ký

Sinh viên vui lòng xem:

  • Thông báo về việc đăng ký học lại cụ thể TẠI ĐÂY
  • Hướng dẫn đăng ký môn học trực tuyến TẠI ĐÂY

Một số lưu ý quan trọng:
1. Sinh viên chỉ được đăng ký thi lại các môn không đạt (không đăng ký học lại/học lần đầu).
2. Các môn học sinh viên đăng ký phải đúng tên môn học, mã môn học và số tín chỉ quy định trong chương trình đào tạo mà sinh viên đang theo học.
3. Sinh viên thực hiện đăng ký môn học và thanh toán học phí theo quyết định 1736/QĐ-ĐHM về việc ban hành Quy định đăng ký môn học và thanh toán học phí chương trình Cử nhân từ xa qua mạng ngày 14/08/2020.

4. Sinh viên đã đăng ký không được hủy kết quả đã đăng ký, nếu không tham dự thi vẫn bị tính ghi nợ học phí.

5. Nếu gặp trở ngại trong quá trình đăng ký môn học trực tuyến, sinh viên vui lòng phản hồi đến các kênh liên lạc sau:
– Trang web: https://elosupport.ou.edu.vn,
– Tổng đài: 1800 599953 để được hỗ trợ.
– Email: elosupport@oude.edu.vn