Thông báo đăng ký môn học trực tuyến_HK3 năm học 2021-2022

Kính chào anh/chị,

Trung tâm Đào tạo trực tuyến thông báo kế hoạch thực hiện đăng ký môn học trực tuyến và triển khai học tập học kỳ 3, năm học 2021 – 2022 đối với sinh viên chương trình Cử nhân từ xa qua mạng như sau:

 • Thời gian đăng ký: từ 16/07/2022 – hết ngày 27/07/2022
 • Thời gian đóng học phí: từ 28/07/2022 – hết ngày 11/08/2022
 • Thời điểm bắt đầu học trên hệ thống LMS: 01/08/2022

Một số lưu ý quan trọng:

 • Tất cả sinh viên từ khóa tuyển sinh khóa 01/2022 trở về trước (nhập học tháng 04/2022 trở về trước) cần đăng ký môn học theo thông báo này, nếu không đăng ký thì xem như tạm ngưng học. Sinh viên khóa 02/2022 (nhập học tháng 07/2022) không đăng ký.
 • Sinh viên chỉ đăng ký học lần đầu, Nhà trường sẽ có thông báo và hướng dẫn về việc đăng ký thi lại hoặc học lại sau.
 • Sinh viên có thể chủ động điều chỉnh kết quả đăng ký trước ngày 28/07/2022
 • Các môn học sinh viên đăng ký phải đúng tên môn học, mã môn học và số tín chỉ quy định trong chương trình đào tạo mà sinh viên đang theo học.
 • Sinh viên thực hiện đăng ký môn học và thanh toán học phí theo quyết định 1736/QĐ-ĐHM về việc ban hành Quy định đăng ký môn học và thanh toán học phí chương trình Cử nhân từ xa qua mạng ngày 14/08/2020.
 • Trước khi thực hiện đăng ký môn học, sinh viên lưu ý sử dụng liên kết “Nhập địa chỉ nhận sách” ở phần “TÍNH NĂNG” trên website https://tienichkcq.oude.edu.vn/ để cập nhập địa chỉ nhận học liệu.
 • Thời gian nhà trường chuyển phát học liệu (bằng đường bưu điện) đến địa chỉ sinh viên đã đăng ký trực tuyến: trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được học phí.
 • Sinh viên có thể kiểm tra tình trạng chuyển phát học liệu thông qua đường bưu điện tại http://www.oude.edu.vn/student/học-liệu-63/
 • Nhà Trường sẽ không tổ chức các môn học không đủ số lượng sinh viên đăng ký.
 • Sau khi đã nộp học phí, nếu sinh viên có nhu cầu rút học phí, phải có đơn trình bày gửi đến Ban Giám đốc TT ĐTTT trước ngày 25/08/2022 để được xem xét.

Sinh viên vui lòng xem:

 • Thông báo về việc đăng ký môn học cụ thể TẠI ĐÂY
 • Hướng dẫn đăng ký môn học TẠI ĐÂY
 • Link thực hiện đăng ký môn học TẠI ĐÂY

Nếu gặp trở ngại trong quá trình đăng ký môn học trực tuyến, sinh viên vui lòng phản hồi đến các kênh liên lạc sau:

Trân trọng.