Thông báo về việc thay đổi địa điểm thi cuối kỳ hình thức đào tạo từ xa qua mạng từ đợt thi cuối kỳ của học kỳ 3 năm học 2022-2023 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Sinh viên vui lòng xem:
– Thông báo về việc thay đổi địa điểm thi cuối kỳ cụ thể TẠI ĐÂY.
– Hướng dẫn di chuyển đến cơ sở Nhà Bè, xem TẠI ĐÂY.