HK223 – Đăng ký địa điểm thi kết thúc môn học tại các tỉnh (tháng 11/2023) – Hạn chót ngày 12/7/2023

Trung tâm Đào tạo trực tuyến thông báo về việc đăng ký địa điểm thi kết thúc môn học của HK3 năm học 2022-2023 (thi trong tháng 11/2023), cụ thể như sau:

1. Đối tượng đăng ký: Sinh viên có nhu cầu dự thi HK3 năm học 2022-2023 (tháng 11/2023) tại các tỉnh có liên kết với Nhà trường. Trường hợp thi tại TP. Hồ Chí Minh thì KHÔNG đăng ký.
2. Thời hạn đăng ký: hết ngày 12/7/2023. Sau thời gian này Nhà trường không giải quyết các trường hợp đăng ký bổ sung.
3. Các lưu ý:

  • Sinh viên PHẢI sử dụng email nhà trường cấp để đăng ký.
  • Sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh có các môn thi nghe; thi vấn đáp chỉ được dự thi tại TP.HCM và Khánh Hòa.
  • Các môn có lịch học TRỰC TIẾP; học và thi tại PHÒNG MÁY chỉ tổ chức tại TP.HCM.
  • Sinh viên học 02 ngành cùng đăng ký thi tại 1 địa điểm thì PHẢI NÊU RÕ trong ghi chú (nêu 02 MSSV của 02 ngành) để tránh bị trùng ca thi tại tỉnh của 02 ngành.
  • Sinh viên phải dự thi theo ngày thi tại tỉnh (được thông báo sau) (ngày thi sẽ vào thứ bảy và chủ nhật của tháng 11/2023, thường sẽ thi liên tục trong 1 tuần – 2 tuần của tháng thi). Sinh viên KHÔNG được chuyển lịch thi về TPHCM sau khi Nhà trường trả kết quả thi tại tỉnh.
  • Một sinh viên chỉ đăng ký tại 1 tỉnh. Nếu muốn điều chỉnh tỉnh đăng ký phải báo nhà trường trong thời gian còn tiếp nhận đăng ký.
  • Sinh viên chỉ muốn thi một vài môn tại tỉnh thì nêu rõ tên môn tại phần ghi chú.
  • Nếu số lượng đăng ký tại tỉnh không đủ tổ chức thi hoặc môn thi bắt buộc tại TPHCM, SV sẽ dự thi tại TPHCM theo lịch ban đầu (đã có ngay từ thời điểm đăng ký môn học, trên trang tiện ích)
  • Sau khi đã công bố lịch thi tại tỉnh, nhà trường KHÔNG ĐIỀU CHỈNH lịch thi.
  • Sinh viên đăng ký địa điểm thi: TẠI ĐÂY

Trân trọng./.