Đăng ký môn học trực tuyến – HK3 năm học 2022 – 2023

Trung tâm Đào tạo trực tuyến thông báo về việc triển khai đăng ký môn học và tổ chức học tập Học kỳ 3, năm học 2022 – 2023 như sau:
I. Đối tượng áp dụng: Sinh viên các chương trình cử nhân trực tuyến Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh.
II. Nội dung và thời gian thực hiện:
Sinh viên đọc Hướng dẫn đăng ký môn học trực tuyến (file đính kèm) và thực hiện các nội dung sau:
– Từ 12/6/2023 – 21/6/2023: Sinh viên đăng ký môn học trực tuyến (học lần đầu, học cải thiện, học lại, thi lại) tại website https://tienichkcq.oude.edu.vn/
– Từ 12/6/2023 –12/7/2023: Sinh viên đăng ký địa điểm thi kết thúc môn học ở các đơn vị liên kết của Trường tại các tỉnh: TẠI ĐÂY
– Từ 28/6/2023 – 9/7/2023: Sinh viên hoàn thành nghĩa vụ thanh toán học phí
– Từ 31/7/2023: Sinh viên bắt đầu học tập trực tuyến trên hệ thống https://elolms.edu.vn/ theo lịch trình học tập
– Từ 11/2023: Sinh viên tham dự thi kết thúc môn học
III. Sinh viên vui lòng xem:
– Thông báo về việc đăng ký môn học cụ thể: Tại đây.
Hướng dẫn đăng ký môn học trực tuyến, đóng học phí: Tại đây.
***Lưu ý:
– Đối với các môn Tiếng Anh không chuyên: sinh viên đăng ký đúng cấp độ tiếp theo so với học kỳ trước. Nếu sinh viên chưa từng tham dự thi kiểm tra xếp lớp Tiếng Anh không chuyên thì phải đăng ký từ Tiếng Anh căn bản 1.
– Nhà trường không giải quyết các trường hợp đăng ký môn học sau ngày 21/6/2023.
– Nhà Trường sẽ không tổ chức các môn học không đủ số lượng sinh viên đăng ký để mở lớp (tối thiểu 10 sinh viên/lớp).
– Sinh viên phải đăng ký đúng tên môn học, mã môn học và số tín chỉ quy định trong chương trình đào tạo sinh viên theo học.
– Sinh viên không được đăng ký môn học trùng lịch thi (bao gồm đăng ký học và thi lần đầu, học cải thiện, học lại, thi lại).
– Sinh viên có nhu cầu hủy đăng ký môn học học kỳ 3, năm học 2022-2023 phải gửi yêu cầu về hệ thống https://elosupport.ou.edu.vn/, chọn phận loại “Đăng ký môn học” ghi rõ tên môn, mã môn học trước ngày 13/8/2023.
IV. Một số nội dung có liên quan:
1. Thi lại, học lại, học cải thiện:
– Sinh viên chỉ được đăng ký thi lại 01 lần đối với trường hợp điểm tổng kết môn học dưới 4.0 (thang điểm 10). Nếu sau khi thi lại vẫn không đạt, sinh viên phải đăng ký học lại.

  • Lệ phí thi lại = Đơn giá học phí 01 tín chỉ của môn học.
  • Học phí học lại = Đơn giá học phí 01 tín chỉ x Số tín chỉ của môn học.

– Sinh viên có nhu cầu cải thiện điểm chỉ được đăng ký học cải thiện, không đăng ký thi lại.
– Điểm tổng kết môn học bao gồm điểm quá trình và điểm thi cuối kỳ. Trường hợp sinh viên có điểm quá trình nhưng không tham gia thi cuối kỳ phải đăng ký học lại.

2. Thanh toán học phí:
– Sinh viên thực hiện thanh toán học phí theo các kênh thu học phí tự động được ghi trong Thông báo số 2366/TB-ĐHM ngày 16/12/2022 của Nhà trường (file đính kèm).
– Sinh viên không thực hiện thanh toán học phí trong thời gian quy định sẽ bị ghi nợ học phí. Nhà trường sẽ khóa mã số sinh viên ở Học kỳ 1, năm học 2023-2024 đối với các trường hợp sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí và ghi nhận tạm ngưng học tập.
– Sinh viên có nhu cầu rút học phí phải làm đơn đề nghị gửi đến Trung tâm Đào tạo trực tuyến từ ngày 31/7/2023 đến trước ngày 13/8/2023 để được xem xét và phê duyệt. Sinh viên gửi bản scan đơn đề nghị và biên lai học phí đã đóng thông qua hệ thống https://elosupport.ou.edu.vn/, chọn phân loại “Hoàn học phí”.
3. Phát học liệu:
– Trước khi thực hiện đăng ký môn học, sinh viên lưu ý sử dụng liên kết “Nhập địa chỉ nhận sách” ở phần “TÍNH NĂNG” trên website https://tienichkcq.oude.edu.vn/ để cập nhật địa chỉ nhận học liệu.
– Thời gian Nhà trường chuyển phát học liệu (bằng đường bưu điện) đến địa chỉ sinh viên đã đăng ký trực tuyến: trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được học phí.
– Sinh viên có thể kiểm tra tình trạng chuyển phát học liệu thông qua đường bưu điện tại đường link http://www.vnpost.vn/en-us/dinh-vi/buu-pham?key= (Tra cứu bằng MSSV).
Mọi thắc mắc trong quá trình đăng ký môn học trực tuyến, sinh viên vui lòng phản hồi đến các kênh liên lạc sau:
– Cổng thông tin hỗ trợ sinh viên: https://elosupport.ou.edu.vn
– Tổng đài: 1800 599953.
Trân trọng./.