Triển khai thực hiện kế hoạch khóa và mở mã số sv hình thức ĐTTX qua mạng HK1 Năm học 2023-2024

Sinh viên vui lòng xem:
– Thông báo về khóa và mở khóa mã số sinh viên cụ thể TẠI ĐÂY.
– Mẫu đơn đề nghị mở khóa mã số sinh viên TẠI ĐÂY.
– Danh sách nợ học phí HK3 (NH 2022-2023) (cập nhật đến ngày 25/9/2023) – khóa MSSV học kỳ 1 năm học 2023-2024 TẠI ĐÂY.
Trân trọng.