v/v Cập nhật Đề cương môn học_Học kỳ 2 năm học 2021-2022

Kính chào anh/chị,

Trong Học kỳ 2 năm học 2021-2022, một số môn học có sự điều chỉnh tỷ lệ đánh giá điểm quá trình và điểm thi kết thúc môn học. Hiện tại Nhà trường đã cập nhật Đề cương mới trên hệ thống LMS, anh/chị vui lòng vào kiểm tra để cập nhật tỷ lệ này.

Trân trọng.