TỔ CHỨC GIẢNG DẠY CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ THEO QUY ĐỊNH MỚI CỦA BỘ GIÁO DỤC

Trung tâm đào tạo Trực tuyến thông báo về việc tổ chức giảng dạy các môn lý luận chính trị cho sinh viên chương trình Cử nhân hệ đào tạo Từ xa qua mạng từ khóa tuyển sinh K3/2019 trở về sau.

Sinh viên xem thông báo tại đây