Triển khai hệ thống dịch vụ sinh viên online https://sis.ou.edu.vn/

Nhằm tạo sự thuận lợi và nâng cao hiệu quả hỗ trợ sinh viên. Trung tâm Đào tạo trực tuyến – Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc triển khai dịch vụ sinh viên trực tuyến, cụ thể như sau:

1. Đối tượng và phạm vi áp dụng:

– Đối tượng: Sinh viên đang theo học Chương trình đào tạo từ xa theo phương thức trực tuyến của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

– Các dịch vụ sinh viên đăng ký trực tuyến gồm:

  •  Bản sao bằng tốt nghiệp
  • Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời
  • Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo
  • Giấy chứng nhận sinh viên
  • Bảng điểm.

2. Thời gian thực hiện:

– Sinh viên trải nghiệm hệ thống: Từ ngày 20/4/2023 đến 31/5/2023

– Đưa hệ thống vào sử dụng chính thức: Từ ngày 01/6/2023

3. Hướng dẫn sử dụng hệ thống:

Sinh viên xem hướng dẫn sử dụng tại website: https://elo.edu.vn – Mục Hướng dẫn sử dụng hệ thống

Mọi thắc mắc sinh viên vui lòng liên hệ tổng đài 1800599953 – phím 1; hoặc gửi yêu cầu về hệ thống https://elosupport.ou.edu.vn/ chọn phân loại “Dịch vụ sinh viên” để được hỗ trợ kịp thời.

Trân trọng./.