Lịch thi tại các tỉnh HK2 năm học 2022 – 2023

Nhà trường thông tin đến anh/chị sinh viên lịch thi tại các tỉnh (khác TP.HCM). Sinh viên vui lòng xem lịch thi TẠI ĐÂY.

Sinh viên lưu ý:

– Sử dụng tác vụ Filter để lọc theo MSSV hoặc tên.

– Kiểm tra kỹ: môn thi, ca thi, ngày thi, địa điểm Nhà trường sắp.

– Xem danh sách phòng thi tại Hội đồng thi trước khi ca thi bắt đầu ít nhất 15 phút.

– Sinh viên đối chiếu lịch thi tại file trên so với trên trang tiện ích đã được cập nhật nhóm thi tại tỉnh: https://tienichkcq.oude.edu.vn/

– Nếu có thắc mắc, sinh viên phản hồi về hệ thống Elosupport/thi kết thúc môn – bảo lưu để được xử lý. Thời gian nhận phản hồi: đến hết ngày 08/5/2023.

– SV tra cứu địa điểm thi tại link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_rGNWILSuOXQD0mjqoba4gwtir4_-Y45/edit#gid=707249288

– Hướng dẫn sử dụng hệ thống ELOSUPPORT: t.ly/d_Wj

– Trang web: https://elosupport.ou.edu.vn

Sinh viên đăng ký thi tại tỉnh Bình Thuận sẽ thông báo lịch thi sau.

Trân trọng./.