Đăng ký lần đầu các môn Tiếng anh không chuyên- Học kỳ 2 năm học 2022-2023

Trung tâm Đào tạo trực tuyến thông báo về việc đăng ký các lớp tiếng Anh không chuyên trong học kỳ 2 (2022 – 2023) như sau:
– Hạn chót nhận đăng ký: 08/01/2023
– Thời gian bắt đầu học: 27/03/2023
– Link đăng ký: https://forms.gle/oaUyfyGmEifjt6f7A

Lưu ý:
1. Sinh viên chỉ đăng ký HỌC LẦN ĐẦU.
2. Sinh viên đăng ký ĐÚNG VÀO LỚP tiếp theo của trình độ đã học. VD: học kỳ 1 (2022 – 2023) đã học đến tiếng anh căn bản 4 thì nay phải đăng ký vào lớp tiếng anh căn bản 5.
3. Sinh viên chưa từng tham dự thi test xếp lớp, nếu muốn học thì đăng ký học từ lớp Tiếng Anh căn bản 1. Nếu muốn thi test xếp lớp thì đợi thông báo từ Nhà trường và không đăng ký học đợt này.
4. Sinh viên có dự định đăng ký thi lấy chứng chỉ ở ngoài hoặc đang đợi kết quả xét miễn giảm các môn Tiếng Anh không chuyên thì không đăng ký.
5. Trường hợp sinh viên đăng ký không đúng lớp, Nhà trường sẽ điều chỉnh.
6. Nhà Trường sẽ không tổ chức các môn học không đủ số lượng sinh viên đăng ký để mở lớp.
7. Sinh viên cân nhắc kỹ trước khi đăng ký, sau khi đăng ký không được hủy kết quả đã đăng ký. Sinh viên sau khi đăng ký không tham dự học và thi vẫn bị tính ghi nợ học phí.

Mọi thắc mắc sinh viên vui lòng phản hồi đến Cổng thông tin hỗ trợ sinh viên: https://elosupport.ou.edu.vn