Về việc kiểm tra trình độ tiếng Anh không chuyên đợt 2 năm học 2021-2022 (ngày 26/06/2022)

Trung tâm Đào tạo trực tuyến xin thông báo đến sinh viên về việc kiểm tra trình độ tiếng Anh không chuyên đợt 2 năm học 2021-2022 (ngày 26/06/2022), cụ thể như sau:

Trong thời gian thi, thí sinh có thể liên hệ với cán bộ coi thi trong tương tác trên Google Meet hoặc liên hệ:
o Thầy An số điện thoại 0703.220.001
o Thầy Biền số điện thoại 0587.113.199
o Thầy Hiền số điện thoại 0906.985.544

Lưu ý: Sinh viên đăng nhập theo file hướng dẫn bằng Mã số sinh viên. Trong trường hợp không đăng nhập được bằng mã số sinh viên thì đăng nhập bằng email. Nếu không đăng nhập được bằng cả 2 cách thì liên hệ số điện thoại bên trên.

Danh sách sinh viên tham dự kiểm tra: xem TẠI ĐÂY

Hướng dẫn đăng nhập bằng mã số sinh viên: xem TẠI ĐÂY

Hướng dẫn đăng nhập bằng email: xem TẠI ĐÂY