Triển khai thực hiện kế hoạch khóa và mở mã số sinh viên hình thức ĐTTX qua mạng HK2 Năm học 2023-2024

Sinh viên vui lòng xem:
– Thông báo về khóa và mở khóa mã số sinh viên cụ thể TẠI ĐÂY.
– Danh sách khóa MSSV học kỳ 2 năm 2023-2024: TẠI ĐÂY.
Trân trọng./.