Đăng ký địa điểm thi kết thúc môn học tại các tỉnh_HK2 năm học 2021-2022

Để chuẩn bị cho đợt thi kết thúc môn học của học kỳ 2 năm học 2021-2022 (tháng 07/2022), anh/chị có nhu cầu dự thi tại tỉnh thì đăng ký tại đây: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdl1Nl2HXdZ6qtYQzKw0Y43bjICBaDfS_gFirePTbB9WNLPYA/viewform

Thời hạn nhận đăng ký: hết ngày 19/05/2022. Sau thời gian này Nhà trường không nhận được đăng ký bổ sung và anh/chị phải dự thi tại TP. HCM.

Một số lưu ý:

  1. Anh/chị dự thi tại TP. HCM thì KHÔNG đăng ký.
  2. Các môn vấn đáp thuộc ngành Ngôn ngữ Anh chỉ tổ chức thi tại TP. HCM và Khánh Hòa.
  3. Các môn thực hành/kỹ năng học trực tiếp tại TP. HCM, không tổ chức tại các tỉnh.

Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ tổng đài 1800599953 – phím 1 hoặc email giaovu@oude.edu.vn để được hỗ trợ kịp thời.

Trân trọng.