HK223 – ĐIỀU CHỈNH LINK ĐĂNG KÝ địa điểm thi kết thúc môn học tại các tỉnh (tháng 11/2023) – Hạn chót ngày 12/7/2023

Vì một số lý do khách quan, Trung tâm Đào tạo trực tuyến thông báo về việc điều chỉnh link tiếp nhận đăng ký địa điểm thi kết thúc môn học của HK3 năm học 2022-2023 (thi trong tháng 11/2023), cụ thể như sau:
– SINH VIÊN PHẢI SỬ DỤNG EMAIL NHÀ TRƯỜNG CẤP ĐỂ ĐĂNG KÝ
– Link tiếp nhận cũ: https://tinyurl.com/2k62azj7 (link này đã đóng, ngưng tiếp nhận đăng ký)
– Link tiếp nhận mới: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjDyahrtmCvVa1QUrKpIS8WEzcK4kmOGhoFSNLuBQO3uxKZQ/viewform
Lưu ý: Sinh viên đã đăng ký vào được link cũ KHÔNG CẦN đăng ký vào link mới vì hệ thống đã ghi nhận dữ liệu đăng ký từ 30/5/2023 đến 09:00 ngày 16/06/2023.
– Nếu có thắc mắc, Sinh viên vui lòng gửi yêu cầu về hệ thống ELOSUPPORT, phân loại thi kết thúc môn – bảo lưu
– Hướng dẫn sử dụng hệ thống: t.ly/d_Wj
– Trang web: https://elosupport.ou.edu.vn
– Tổng đài: 1800 599953 để được hỗ trợ.
Rất mong sinh viên thông cảm vì sự bất tiện này.
Trân trọng./.