Tổ chức đánh giá năng lực tiếng Anh đầu khóa đối với sinh viên chương trình đào tạo Cử nhân từ xa qua mạng đợt 1 năm học 2021-2022

Nhằm chuẩn bị cho việc triển khai tổ chức học phần tiếng Anh không chuyên dành cho sinh viên các ngành thuộc chương trình cử nhân hình thức từ xa qua mạng (trừ ngành Ngôn ngữ Anh) trong năm học 2021-2022, Trung tâm Đào tạo trực tuyến – Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh thông báo kế hoạch tổ chức đánh giá năng lực tiếng Anh đầu khóa đợt 1 như sau:

  1. Đối tượng tham gia: sinh viên văn bằng 1 tất cả các ngành trừ ngành Ngôn ngữ Anh thuộc chương trình cử nhân hình thức từ xa qua mạng có nhu cầu học tiếng Anh tại trường theo chương trình đào tạo.
  2. Hình thức đánh giá: làm bài kiểm tra trực tuyến trên hệ thống LMS
  3. Thời hạn đăng ký: hết ngày 19/11/2021
  4. Thời gian tổ chức thi: dự kiến ngày 26/12/2021
  5. Thời gian công bố kết quả: tháng 01/2022
  6. Thời gian tổ chức lớp học: học kỳ 2 năm học 2021-2022
  7. Mức phí tham gia: miễn phí

Sinh viên đăng ký kiểm tra TẠI ĐÂY

Trường hợp sinh viên không học học phần tiếng Anh tại trường thì phải nộp chứng chỉ để được miễn giảm theo quy định tại Quyết định số 1491/QĐ-ĐHM ngày 06 tháng 08 năm 2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định xét miễn giảm và công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập trong chương trình đào tạo bậc đại học hình thức Đào tạo từ xa và vừa làm vừa học ban hành kèm theo Quyết định số 1264/QĐ-ĐHM ngày 10 tháng 08 năm 2017.

Mọi thắc mắc sinh viên vui lòng liên hệ tổng đài 1800599953-phím 1; hoặc email  giaovu@oude.edu.vn để được hỗ trợ.

Trân trọng./.