Tổ chức đánh giá năng lực tiếng Anh đầu khóa đối với sinh viên chương trình đào tạo Cử nhân từ xa qua mạng đợt 2 năm học 2021-2022

Nhằm chuẩn bị cho việc triển khai tổ chức học phần tiếng Anh không chuyên dành cho sinh viên các ngành thuộc chương trình cử nhân hình thức từ xa qua mạng (trừ ngành Ngôn ngữ Anh) trong năm học 2022-2023, Trung tâm Đào tạo trực tuyến – Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh thông báo kế hoạch tổ chức đánh giá năng lực tiếng Anh đầu khóa đợt 2 như sau:

  1. Đối tượng tham gia: sinh viên văn bằng 1 (tất cả các ngành trừ ngành Ngôn ngữ Anh) và sinh viên liên thông (tất cả các ngành trừ ngành Ngôn ngữ Anh thuộc khóa 3/2021, khoá 4/2021, khóa 1/2022, khóa 2/2022) thuộc chương trình cử nhân hình thức từ xa qua mạng có nhu cầu học tiếng Anh tại trường theo chương trình đào tạo
  2. Hình thức đánh giá: làm bài kiểm tra trực tuyến trên hệ thống LMS
  3. Thời hạn đăng kýhết ngày 09/10/2022
  4. Thời gian tổ chức thi: dự kiến ngày 04/12/2022
  5. Thời gian công bố kết quả: tháng 01/2022
  6. Thời gian tổ chức lớp học: học kỳ 1 năm học 2022-2023
  7. Mức phí tham gia: miễn phí

Sinh viên đăng ký kiểm tra tại link: TẠI ĐÂY

Trường hợp sinh viên không học học phần tiếng Anh tại trường thì phải nộp chứng chỉ để được miễn giảm theo quy định tại Quyết định số 1491/QĐ-ĐHM ngày 06 tháng 08 năm 2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định xét miễn giảm và công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập trong chương trình đào tạo bậc đại học hình thức Đào tạo từ xa và vừa làm vừa học ban hành kèm theo Quyết định số 1264/QĐ-ĐHM ngày 10 tháng 08 năm 2017 (đối với các khóa học từ 2/2021 trở về trước) hoặc Quyết định số 513/QĐ-ĐHM ngày 09/3/2022 về việc ban hành quy định chuẩn đầu ra ngoại ngữ không chuyên thuộc Chương trình đào tạo trình độ đại học hình thức đào tạo từ xa và vừa làm vừa học (đối với sinh viên khóa 3/2021 trở về sau).

Mọi thắc mắc/ yêu cầu, sinh viên gửi về hệ thống ELOSUPPORT.

Hướng dẫn sử dụng hệ thống:  t.ly/d_Wj

Trang web: https://elosupport.ou.edu.vn

Tổng đài: 1800 599953 để được hỗ trợ.