HK 1 (2022 – 2023) – Hướng dẫn kỹ thuật vào thi vấn đáp trực tuyến

Sinh viên lưu ý các thông tin:

  • Sinh viên kiểm tra lịch thi đã nhận tại link: https://elo.edu.vn/?page_id=9922
  • Truy cập đúng trang thi như hướng dẫn.
  • Truy cập kiểm tra link thi trước khi thi 02 ngày.
  • Trong trường hợp không đăng nhập được cần gửi thông tin về hệ thống elosupport/phân loại hỗ trợ kỹ thuật để được hỗ trợ trước ngày thi 02 ngày (gửi vào các thứ trong tuần), liên hệ số điện thoại 1800599953 phím 7.
  • Hướng dẫn sử dụng hệ thống: t.ly/d_Wj
  • Trang web: https://elosupport.ou.edu.vn
  • Sinh viên xem hướng dẫn kỹ thuật TẠI ĐÂY.

Trân trọng./.