THỜI KHÓA BIỂU HỌC VÀ THI HK2 NĂM HỌC 2021-2022 (từ khóa 4/2021 trở về trước)

Nhà trường thông báo đến sinh viên Thời khóa biểu học và thi kết thúc môn của Học kỳ 2 năm học 2021-2022, anh/chị xem file TẠI ĐÂY (sử dụng chức năng filter để tìm theo tên hoặc mã số sinh viên)

Sinh viên lưu ý kiểm tra các nội dung sau:

  1. Số lượng môn học, tên môn, trạng thái đăng ký(học lần đầu/thi lại/học lại)
  2. Ngày bắt đầu học trực tuyến trên hệ thống LMS
  3. Ngày học trực tiếp (chỉ tổ chức tại TP. HCM)
  4. Lịch thi kết thúc môn (sinh viên thi tại tỉnh sẽ đăng ký theo thông báo của Nhà trường sau)

Trường hợp có điều chỉnh, sinh viên phản hồi về địa chỉ email giaovu@oude.edu.vn trước ngày 03/04/2022 để được hỗ trợ kịp thời.

Trân trọng.