Về việc thi vấn đáp một số môn học thuộc ngành Ngôn ngữ Anh_Học kỳ 1 năm học 2021-2022 tại TP. HCM

Căn cứ kế hoạch thi học kỳ 1, năm học 2021-2022 ngày 14/02/2022, đối với sinh viên chương trình Cử nhân từ xa qua mạng;

Căn cứ tình hình thực tế, Trung tâm Đào tạo trực tuyến – Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến sinh viên về phần thi vấn đáp một số môn học thuộc ngành Ngôn ngữ Anh, cụ thể như sau:

 1. Đối tượng áp dụng: Sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh và các ngành khác có lịch thi vấn đáp tại TP. Hồ Chí Minh.
 2. Các môn có phần thi vấn đáp:
 • Luyện phát âm Anh – Mỹ
 • Nghe nói 1
 • Nghe nói 2
 • Nghe nói 3
 • Nghe nói 4
 • Nghe nói 5
 • Nghe nói 6
 • Tiếng Anh nâng cao 5
 1. Phương thức thi: Vấn đáp trực tuyến trên hệ thống LMS.
 2. Thời gian thông báo lịch thi vấn đáp: 21/3/2022.
 3. Thời gian thi: Tháng 04/2022. Lịch thi vấn đáp và Hướng dẫn kỹ thuật làm bài thi sẽ được đăng trên website: elo.edu.vn/Sinh viên hiện tại/Thông báo/Thời khóa biểu và lịch thi.

* Lưu ý:

 • Nhà trường chỉ tổ chức thi trực tuyến đối với phần thi vấn đáp của các môn đã nêu tại mục 2. Phần thi nghe (trắc nghiệm, tự luận) vẫn tổ chức thi trực tiếp tại Cơ sở 371 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò Vấp theo lịch đã thông báo.
 • Môn thi chỉ hiển thị trên hệ thống thi trực tuyến trước thời điểm thi 02 ngày nên sinh viên cần kiểm tra và thông báo ngay cho Trung tâm Đào tạo trực tuyến nếu không thấy thông tin môn thi.

Mọi thắc mắc anh/chị vui lòng liên hệ tổng đài 1800599953 – phím 1; hoặc email đến địa chỉ giaovu@oude.edu.vn hoặc quanlysinhvien2@oude.edu.vn để được hỗ trợ kịp thời.

Trân trọng./.

                                                                                                                                                                                                                                                                               GIÁM ĐỐC

                                                                                                                                                                                                                                                                                               (đã ký)

Phan Thị Ngọc Thanh