Danh sách dự thi HK1 năm học 2021-2022 tại TP. HCM ngày 05 và 06/03/2022 (có số phòng thi)

Trung tâm Đào tạo trực tuyến thông báo Danh sách dự thi HK1 năm học 2021-2022 tại TP. HCM ngày 05 và 06/03/2022 có chi tiết số phòng thi. Sinh viên xem file TẠI ĐÂY

Sinh viên lưu ý các nội dung sau:

  1. Đến phòng Hội đồng thi để kiểm tra lại số phòng thi và Danh sách dự thi
  2. Có mặt tại phòng thi trước 15p khi bắt đầu giờ thi
  3. Mang theo thẻ sinh viên/CCCD/CMND để xuất trình cho cán bộ coi thi
  4.  Các nội dung liên quan hình thức đề thi + sử dụng tài liệu: xem trong Đề cương môn học trên LMS

Chúc anh/chị làm bài tốt.

Trân trọng,

Nếu có vướng mắc, Anh Chị vui lòng liên hệ tổng đài 1800599953 – phím 1 hoặc phản hồi qua email giaovu@oude.edu.vn để được hỗ trợ kịp thời.