THỜI KHÓA BIỂU HK1 KHÓA 4.2021 (HK2 năm học 2021-2022)

Trung tâm Đào tạo trực tuyến thông báo đến sinh viên khóa 4/2021 (nhập học tháng 01/2022) Thời khóa biểu học và thi của HK1 (là HK2 năm học 2021-2022) TẠI ĐÂY. Sinh viên vui lòng kiểm tra các nội dung sau:

  • Mã số sinh viên
  • Họ tên
  • Ngành học
  • Tên môn học, số lượng môn học
  • Lớp LMS tương ứng từng môn
  • Ngày bắt đầu học trực tuyến, ngày học trực tiếp (nếu có)
  • Ngày thi, ca thi

Sinh viên theo dõi ngày học trực tiếp của từng môn để tiến hành học tập theo lịch trình trên hệ thống LMS.

Nếu có vướng mắc, sinh viên liên hệ tổng đài 1800599953-phím 1 hoặc email về địa chỉ: quanlysinhvien2@oude.edu.vn.

Trân trọng