Đăng ký môn học trực tuyến_Học kỳ 2 năm học 2021-2022

Trung tâm Đào tạo trực tuyến thông báo về việc đăng ký môn học cho học kỳ 2 năm học 2021-2022 đối với sinh viên chương trình Cử nhân từ xa qua mạng, sinh viên lưu ý các nội dung sau:

  1. Đối tượng đăng ký: tất cả sinh viên từ khóa tuyển sinh 03/2021 trở về trước (nhập học tháng 10/2021 trở về trước). Sinh viên khóa 04/2021 (nhập học tháng 01/2022) KHÔNG ĐĂNG KÝ
  2. Thời gian mở cổng đăng ký: từ 22/02/2022 đến 06/03/2022. Sau thời gian này Nhà trường không giải quyết đăng ký trễ hạn.
  3. Thời gian thanh toán học phí: từ 01/03/2022 đến 13/03/2022
  4. Sinh viên thực hiện đăng ký môn học và thanh toán học phí theo quyết định 1736/QĐ-ĐHM về việc ban hành Quy định đăng ký môn học và thanh toán học phí chương trình Cử nhân từ xa qua mạng ngày 14/08/2020.
  5. Nhà Trường thực hiện ngưng việc đăng ký môn học trực tuyến vào các ngày thứ Hai hằng tuần để xử lý kết quả đăng ký của sinh viên.
  6. Thời gian nhà trường chuyển phát học liệu (bằng đường bưu điện) đến địa chỉ sinh viên đã đăng ký trực tuyến: trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được học phí.
  7. Nhà Trường sẽ không tổ chức các môn học không đủ số lượng sinh viên đăng ký.
  8. Sau khi đã nộp học phí, nếu sinh viên có nhu cầu rút học phí, phải có đơn trình bày gởi đến Ban Giám đốc TT ĐTTT trước ngày 10/04/2022 để được xem xét

Sinh viên xem thông báo và hướng dẫn cách đăng ký môn học TẠI ĐÂY

Nếu gặp trở ngại trong quá trình đăng ký môn học trực tuyến, sinh viên vui lòng phản hồi đến email của bộ phận giáo vụ: giaovu@oude.edu.vn hoặc tổng đài 1800599953 để được hỗ trợ.

Trân trọng.