Liên hệ

Cở sở chính trường đại học mở
thành phố hồ chí mình

Điện thoại

Vui lòng liên hệ với bộ phận Tư vấn để được giải đáp mọi thắc mắc.

18006119 ấn phím 2

Email

Để nhận được thông tinh chi tiết về Chương trình đào tạo Cử nhân trực tuyến, vui lòng liên hệ qua email.

elo@oude.edu.vn

Địa điểm

Trung tâm đào tạo trực tuyến , P505 số 97 Võ Văn Tần, Phường 6 , Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem trên Google Maps