Entries by

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo và Lễ Ký kết hợp tác với Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam

Chiều ngày 08/07/2022, Hội thảo Giải pháp nâng cao hiệu quả bảo hộ và khai thác quyền sở hữu trí tuệ đối với doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo-startup kết hợp với Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác thúc đẩy phát triển các hoạt động về sở hữu trí tuệ giữa Trường […]