Về việc xét và công nhận tốt nghiệp cho sinh viên hình thức đào tạo Từ xa và Vừa làm vừa học đợt 1 – 2020

Trường đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện xét và công nhận tốt nghiệp cho sinh viên hình thức đào tạo từ xa qua mạng đợt 1 năm 2020. Anh/Chị xem thông tin cụ thể tại đây Anh/Chị xem kết quả xét tốt nghiệp tại đây

Về việc xét và công nhận tốt nghiệp cho sinh viên hình thức đào tạo Từ xa và Vừa làm vừa học đợt 3 – 2019

Trường đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện xét và công nhận tốt nghiệp cho sinh viên hình thức đào tạo từ xa qua mạng đợt 3 năm 2019. Anh/Chị xem thông tin cụ thể tại đây Danh sách sinh viên đã được xét tốt nghiệp: xem tại đây

Về việc xét và công nhận tốt nghiệp cho sinh viên hình thức đào tạo Từ xa và Vừa làm vừa học đợt 2 – 2019

Trường đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện xét và công nhận tốt nghiệp cho sinh viên hình thức đào tạo từ xa qua mạng đợt 2 năm 2019. Anh/Chị xem thông tin cụ thể tại đây Danh sách sinh viên đã được xét tốt nghiệp: xem tại đây