KẾT QUẢ CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC ĐỢT THÁNG 04/2020

Sinh viên xem Danh sách các Chứng chỉ năng lực nghề nghiệp mà Nhà trường đã cấp đối với chương trình Cử nhân từ xa qua mạng tại đây