Trường ĐH Mở TP.HCM và Học viện Kỹ thuật Sirindhorn International Institute of Technology ký kết thỏa thuận hợp tác

Ngày 15 tháng 12 năm 2021, Trường Đại học Mở Thành Phố Hồ Chí Minh và Học viện Kỹ thuật Sirindhorn International Institute of Technology thuộc trường Đại học Thammasat University, Thái Lan đã tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác theo hình thức trực tuyến.

GS.TS Nguyễn Minh Hà – Hiệu trưởng Trường ĐH Mở TPHCM và GS.TS Pruettha Nanakorn – Giám đốc Học viện Kỹ thuật Sirindhorn International Institute of Technology tại buổi Lễ

Đây là cơ hội để phát triển các hoạt động nghiên cứu trên nhiều lĩnh vực như các hoạt động trao đổi sinh viên, giảng viên, trao đổi tài liệu, các hoạt động nghiên cứu, đào tạo. Hai bên cũng đề ra kế hoạch hoạt động trong thời gian tới, các thông tin về chương trình học, các chương trình học bổng và hoạt động phối hợp.

Nguồn: Cổng thông tin Trường Đại học Mở TP.HCM.