Lịch thi tại tỉnh Bình Thuận HK3 năm học 2021 – 2022

Nhà trường thông tin đến anh/chị sinh viên lịch thi tại tỉnh Bình Thuận. Anh/chị sinh viên vui lòng xem lịch thi TẠI ĐÂY. Sinh viên lưu ý: – Sử dụng tác vụ Filter để lọc theo MSSV hoặc tên. – Kiểm tra kỹ các môn thi, ca thi, ngày thi. – Xem danh sách […]

Danh sách sinh viên dự thi test xếp lớp Tiếng Anh không chuyên ngày 04/12/2022

Trung tâm Đào tạo trực tuyến thông báo Danh sách sinh viên dự thi test xếp lớp Tiếng Anh không chuyên ngày 04/12/2022. Sinh viên vui lòng xem danh sách sắp ca thi TẠI ĐÂY. Ngày thi: 04/12/2022 Ca 1: 7h00 Ca 2: 9h30 Hình thức thi: Trắc nghiệm Nguồn đề: Ngân hàng đề thi Địa điểm […]

Đăng ký lần đầu các môn Tiếng anh không chuyên – Học kỳ 1 năm học 2022-2023

Trung tâm Đào tạo trực tuyến thông báo về việc đăng ký các lớp Tiếng anh không chuyên trong học kỳ 1 (2022 – 2023) như sau: – Hạn chót nhận đăng ký: 16/10/2022 – Thời gian bắt đầu học: 28/11/2022 – Link đăng ký: https://forms.gle/hHgkDufFCSCNnHTD6 Lưu ý: 1. Sinh viên chỉ đăng ký HỌC […]