Lễ khai giảng Chương trình Cử nhân trực tuyến khóa 01/2022

Vào lúc 09 giờ sáng ngày 09/04/2022, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ khai giảng chương trình Cử nhân trực tuyến khóa 01/2022 tại Hội trường A, cơ sở 97 Võ Văn Tần và truyền hình trực tuyến qua Zoom. Khách mời tham dự chương trình có ông […]

Trường Đại học Mở TP.HCM và Quận Đoàn 4 phối hợp tổ chức thành công hội thao

Ngày 26 và 27 tháng 03 năm 2022, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, Chi đoàn cán bộ viên chức, Trung tâm Đào tạo Trực tuyến phối hợp với Ban Thường vụ Quận Đoàn 4 đã tổ chức thành công Hội thao Thanh niên khỏe và Hội thi Cầu lông thanh niên. […]

THỜI KHÓA BIỂU HỌC VÀ THI HK2 NĂM HỌC 2021-2022 (từ khóa 4/2021 trở về trước)

Nhà trường thông báo đến sinh viên Thời khóa biểu học và thi kết thúc môn của Học kỳ 2 năm học 2021-2022, anh/chị xem file TẠI ĐÂY (sử dụng chức năng filter để tìm theo tên hoặc mã số sinh viên) Sinh viên lưu ý kiểm tra các nội dung sau: Số lượng môn học, tên môn, trạng thái […]