Entries by

Trường ĐH Mở TP.HCM và Học viện Kỹ thuật Sirindhorn International Institute of Technology ký kết thỏa thuận hợp tác

Ngày 15 tháng 12 năm 2021, Trường Đại học Mở Thành Phố Hồ Chí Minh và Học viện Kỹ thuật Sirindhorn International Institute of Technology thuộc trường Đại học Thammasat University, Thái Lan đã tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác theo hình thức trực tuyến. GS.TS Nguyễn Minh Hà – Hiệu trưởng […]