Entries by

Về việc kiểm tra trình độ tiếng Anh không chuyên đợt 2 năm học 2021-2022 (ngày 26/06/2022)

Trung tâm Đào tạo trực tuyến xin thông báo đến sinh viên về việc kiểm tra trình độ tiếng Anh không chuyên đợt 2 năm học 2021-2022 (ngày 26/06/2022), cụ thể như sau: Thời gian: 26/06/2022 Ca 1: 7h00 Ca 2: 9h30 Hình thức thi: Trắc nghiệm Địa điểm thi: online trên hệ thống LMS  Link […]