Entries by

ĐĂNG KÝ ĐỊA ĐIỂM THI KẾT THÚC MÔN HỌC_HK1 NĂM HỌC 2021-2022 (tháng 03/2022)

Để chuẩn bị cho đợt thi kết thúc môn học của học kỳ 1 năm học 2021-2022 (tháng 03/2022), anh/chị có nhu cầu dự thi tại tỉnh thì đăng ký tại đây: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFijCsUNZudpGXrD0I-Ay8koQgqVzdRU3i69I4ZOxS3EA02Q/viewform Thời hạn nhận đăng ký: hết ngày 23/01/2022. Sau thời gian này Nhà trường không nhận đăng ký bổ sung và anh/chị […]

Tổ chức đánh giá năng lực tiếng Anh đầu khóa đối với sinh viên chương trình đào tạo Cử nhân từ xa qua mạng đợt 1 năm học 2021-2022

Nhằm chuẩn bị cho việc triển khai tổ chức học phần tiếng Anh không chuyên dành cho sinh viên các ngành thuộc chương trình cử nhân hình thức từ xa qua mạng (trừ ngành Ngôn ngữ Anh) trong năm học 2021-2022, Trung tâm Đào tạo trực tuyến – Trường Đại học Mở Thành phố Hồ […]