Entries by

Thông báo thi học kỳ 3 năm học 2020-2021 đối với chương trình Cử nhân hình thức đào tạo từ xa qua mạng

Do ảnh hưởng kéo dài của dịch bệnh COVID-19, nhằm đảm bảo tiến độ học tập của sinh viên, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh thông báo kế hoạch tổ chức thi kết thúc môn học của học kỳ 3 năm học 2020-2021 như sau: 1. Hình thức tổ chức thi: trực […]