Thông báo về việc thay đổi hình thức cập nhật lịch học trực tiếp một số môn học

Kính chào anh/chị sinh viên, Căn cứ vào tình hình thực tế hiện tại, nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho sinh viên trong việc xem lịch học trực tiếp của các môn học, Trung tâm Đào tạo trực tuyến thông báo đến sinh viên về các kênh thông tin liên quan đến […]

v/v Cập nhật Đề cương môn học_Học kỳ 2 năm học 2021-2022

Kính chào anh/chị, Trong Học kỳ 2 năm học 2021-2022, một số môn học có sự điều chỉnh tỷ lệ đánh giá điểm quá trình và điểm thi kết thúc môn học. Hiện tại Nhà trường đã cập nhật Đề cương mới trên hệ thống LMS, anh/chị vui lòng vào kiểm tra để cập nhật […]

Về việc xét và công nhận tốt nghiệp cho sinh viên hình thức đào tạo Từ xa và Vừa làm vừa học đợt 3 – 2021

Sinh viên xem thông tin TẠI ĐÂY