Về việc xét và công nhận tốt nghiệp cho sinh viên hình thức đào tạo Từ xa và Vừa làm vừa học đợt 1 – 2019

Trường đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện xét và công nhận tốt nghiệp cho sinh viên hình thức đào tạo từ xa qua mạng đợt 1 năm 2019.

  • Anh/Chị xem thông tin cụ thể tại đây
  • Danh sách sinh viên đã được xét tốt nghiệp: xem tại đây