Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh thăm và làm việc với trường Đại học Mở trực tuyến Hàn Quốc

  Từ ngày 12/02 đến ngày 14/02/2019, trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh (OU) đã có chuyến công tác thăm và làm việc với trường Đại học Mở trực tuyến Hàn Quốc.

 

  Đoàn cán bộ Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh do PGS.TS Vũ Hữu Đức – Phó Hiệu trưởng Phụ trách Trường làm Trưởng Đoàn, cùng tham gia còn có TS. Phan Thị Ngọc Thanh – Giám đốc và các chuyên viên của Trung tâm Đào tạo trực tuyến.

 

  Ngay từ những ngày đầu thành lập đến nay, trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh luôn chú trọng đặc biệt đến các hoạt động hợp tác quốc tế trong định hướng, chiến lược phát triển của Nhà Trường, tạo cơ hội cung cấp những chương trình học quốc tế chất lượng cao, đồng thời, tạo điều kiện cho sinh viên OU trau dồi ngoại ngữ, tự tin sẵn sàng hội nhập với bạn bè quốc tế. Không nằm ngoài mục tiêu đó, chuyến công tác đến Trường Đại học Mở Trực tuyến Hàn Quốc vừa qua hướng tới mục đích Ký kết hợp đồng triển khai khóa học Tiếng Hàn ngắn hạn (TOPIK 1); Tham quan, trao đổi và học hỏi kinh nghiệm về triển khai khóa học trực tuyến; Tham quan studio và quy trình xây dựng các giải pháp học tập trực tuyến.

 

  Chuyến công tác đã diễn ra thành công, làm tiền đề cho việc xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh với trường Đại học Mở trực tuyến Hàn Quốc, trong đó đặc biệt là mục tiêu mở rộng các mối quan hệ quốc tế trong đào tạo trực tuyến cũng như việc ứng dụng các công nghệ tiên tiến trong đào tạo trực tuyến, góp phần phát triển Chương trình đào tạo Cử nhân trực tuyến của OU ngang tầm khu vực và quốc tế.

 

Một số hình ảnh tại buổi ký kết: