Ban cán sự lớp chương trình Cử nhân trực tuyến họp lần đầu tiên

Trong khuôn khổ các hoạt động nâng cao chất lượng dịch vụ hỗ trợ sinh viên, Trung tâm Đào tạo trực tuyến, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi họp đầu tiên với Ban cán sự lớp chương trình Cử nhân trực tuyến vào chiều tối ngày 11/05/2023 thông qua nền tảng Zoom.

Trong chương trình, Trung tâm Đào tạo trực tuyến đã phổ biến nghĩa vụ và quyền lợi, chế độ làm việc của Ban cán sự lớp. Trung tâm đã triển khai các nội dung tập huấn đến Ban cán sự lớp để truyền thông rộng rãi trong sinh viên về các quy định, quy chế đào tạo và xây dựng kế hoạch học tập hiệu quả. Các nội dung tập huấn liên quan đến các vấn đề: cập nhật quy định về tổ chức, đào tạo, thi, kiểm tra, cấp chứng chỉ, văn bằng tốt nghiệp hình thức đào tạo từ xa qua mạng; triển khai và tư vấn kế hoạch học tập trực tuyến năm học 2022-2023.

TS. Phan Thị Ngọc Thanh – Giám đốc TT.ĐTTT trao đổi với Ban cán sự lớp trong buổi họp

Đặc biệt, chương trình là dịp để Ban cán sự lớp chương trình Cử nhân trực tuyến gặp gỡ và trao đổi với Ban Giám đốc Trung tâm Đào tạo trực tuyến và các nhân sự phụ trách quản lý đào tạo, dịch vụ sinh viên, công nghệ thông tin. Thông qua đó, các thành viên trong Ban cán sự lớp được giải đáp mọi vấn đề liên quan đến nội dung tập huấn, cũng như trong quá trình học tập.

Quy định Ban cán sự lớp – một nội dung quan trọng được phổ biến trong buổi tập huấn

Trước đó, Trung tâm Đào tạo trực tuyến đã xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng hỗ trợ sinh viên. Trong đó, việc thành lập và triển khai hoạt động của Ban cán sự lớp được xác định là giải pháp quan trọng, sẽ cải thiện đáng kể hiệu quả học tập của sinh viên chương trình đào tạo từ xa qua mạng.