Entries by

Đăng ký lần đầu các môn Tiếng anh không chuyên – Học kỳ 1 năm học 2022-2023

Trung tâm Đào tạo trực tuyến thông báo về việc đăng ký các lớp Tiếng anh không chuyên trong học kỳ 1 (2022 – 2023) như sau: – Hạn chót nhận đăng ký: 16/10/2022 – Thời gian bắt đầu học: 28/11/2022 – Link đăng ký: https://forms.gle/hHgkDufFCSCNnHTD6 Lưu ý: 1. Sinh viên chỉ đăng ký HỌC […]