Danh sách sinh viên dự thi HK1 năm học 2021-2022

Trung tâm Đào tạo trực tuyến – Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh thông báo Danh sách dự thi HK1 năm học 2021-2022, sinh viên xem tại đây Sinh viên lưu ý các nội dung sau: – Phú Yên không tổ chức thi trực tiếp nên sinh viên đã đăng ký tại […]