ĐĂNG KÝ MÔN HỌC TRỰC TUYẾN – HK1 NĂM HỌC 2019 – 2020

Theo kế hoạch đào tạo, Học kỳ 1 năm học 2019-2020 sẽ bắt đầu từ ngày 25/11/2019. Vì vậy, Anh/Chị vui lòng tiến hành đăng ký môn học trực tuyến cho HK1, cụ thể như sau:

1.  Thời gian đăng ký: từ ngày 24/09/2019 đến hết ngày 13/10/2019

2.  Thời gian thanh toán học phí: từ ngày 01/10/2019 đến hết ngày 20/10/2019

Anh/Chị xem Thông báo và Hướng dẫn việc đăng ký theo file đính kèm.

Lưu ý: đối với chương trình đào tạo ngành Luật và Luật kinh tế có một số môn học cùng tên nhưng khác số tín chỉ đào tạo. Do đó, Anh/Chị cần kiểm tra lại các môn học này trước khi đăng ký học thêm hoặc trả nợ. Giáo vụ gửi lại Chương trình đào tạo để Anh/Chị tiện theo dõi.

Nếu có vướng mắc, Anh Chị vui lòng liên hệ tổng đài 18006119 – phím 2 hoặc phản hồi qua email giaovu@oude.edu.vn để được hỗ trợ kịp thời.