ĐĂNG KÝ MÔN HỌC TRỰC TUYẾN HK1 NĂM HỌC 2018 – 2019

Để chuẩn bị cho học kỳ 1 năm học 2018-2019, Giáo vụ gửi thông báo về việc Đăng ký môn học mới và nhận sách, Anh Chị vui lòng xem kỹ các file đính kèm
1. Thông báo về việc đăng ký môn học trực tuyến: bắt đầu từ HK1 2018-2019, Trung tâm đào tạo trực tuyến sẽ triển khai việc đăng ký môn học thông qua website trực tuyến. Nhà trường sẽ không giải quyết nếu Anh Chị đăng ký sau thời gian quy định.
2. Hướng dẫn đăng ký môn học: Anh/Chị đọc và thực hiện theo hướng dẫn để tránh sai sót.
Nếu có vướng mắc, Anh Chị vui lòng liên hệ tổng đài 18006119 – phím 2 hoặc phản hồi qua email giaovu@oude.edu.vn để được hỗ trợ kịp thời.