Về việc xét và công nhận tốt nghiệp cho sinh viên hình thức đào tạo Từ xa và Vừa làm vừa học đợt 2 – 2021

Sinh viên xem thông báo cụ thể TẠI ĐÂY