Livestream Tư vấn học tiếng Anh hiệu quả

Sáng ngày 07/05/2022, Trung tâm Đào tạo trực tuyến – Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức thành công buổi Livestream Tư vấn học tiếng Anh hiệu quả, với Chủ đề Chuyển đổi tư duy và phương pháp học tập tiếng Anh hiện đại. Đây là một trong những hoạt […]

Lễ khai giảng Chương trình Cử nhân trực tuyến khóa 01/2022

Vào lúc 09 giờ sáng ngày 09/04/2022, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ khai giảng chương trình Cử nhân trực tuyến khóa 01/2022 tại Hội trường A, cơ sở 97 Võ Văn Tần và truyền hình trực tuyến qua Zoom. Khách mời tham dự chương trình có ông […]

Trường Đại học Mở TP.HCM và Quận Đoàn 4 phối hợp tổ chức thành công hội thao

Ngày 26 và 27 tháng 03 năm 2022, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, Chi đoàn cán bộ viên chức, Trung tâm Đào tạo Trực tuyến phối hợp với Ban Thường vụ Quận Đoàn 4 đã tổ chức thành công Hội thao Thanh niên khỏe và Hội thi Cầu lông thanh niên. […]