Đăng ký tham dự chương trình tiếp xúc sinh viên năm học 2022-2023

Thực hiện kế hoạch công tác năm học 2022-2023. Trung tâm Đào tạo trực tuyến thông báo đến các anh/chị sinh viên kế hoạch tổ chức Chương trình Tiếp xúc sinh viên năm học 2022-2023 như sau: 1. Thời gian tổ chức: 18h00 – 20h30 ngày 10/03/2023 2. Hình thức tổ chức: Trực tuyến qua […]

HK222 – Đăng ký địa điểm thi kết thúc môn học tại các tỉnh (tháng 7/2023) – Hạn chót ngày 12/04/2023

Trung tâm Đào tạo trực tuyến thông báo về việc đăng ký địa điểm thi kết thúc môn học của HK2 năm học 2022-2023 (thi trong tháng 07/2023), cụ thể như sau: Đối tượng đăng ký: Sinh viên có nhu cầu dự thi HK2 năm học 2022-2023 (tháng 07/2023) tại các tỉnh có liên kết […]

Lịch thi tại tỉnh Bình Thuận – HK1 năm học 2022 – 2023

Nhà trường thông tin đến anh/chị sinh viên lịch thi tại tỉnh Bình Thuận. Sinh viên vui lòng xem lịch thi TẠI ĐÂY. Sinh viên lưu ý: – Sử dụng tác vụ Filter để lọc theo MSSV hoặc tên. – Kiểm tra kỹ các môn thi, ca thi, ngày thi, địa điểm nhà trường sắp. – […]