HK213 – Đăng ký địa điểm thi kết thúc môn học tại các tỉnh – Hạn chót ngày 04/9/2022

Trung tâm Đào tạo trực tuyến thông báo về việc đăng ký địa điểm thi kết thúc môn học của HK3 năm học 2021-2022 (thi trong tháng 11/2022), cụ thể như sau: Đối tượng đăng ký: Sinh viên có nhu cầu dự thi HK3 năm học 2021-2022 (tháng 11/2022) tại các tỉnh có liên kết […]

Về địa điểm dự thi kết thúc môn học HK2 năm học 2021-2022 tại TP. HCM

Trung tâm Đào tạo trực tuyến thông báo về địa điểm thi kết thúc môn học của HK2 năm học 2021-2022 (tháng 07/2022) tại TP. HCM, cụ thể như sau: – Địa điểm dự thi: Trường Đại học Mở TPHCM – Địa chỉ: 371 Nguyễn Kiệm, P3, Q. Gò Vấp, TPHCM. – Số phòng thi: […]

Lịch thi học kỳ 2 năm học 2021-2022 đối với các sinh viên đăng ký thi tại tỉnh

Trung tâm Đào tạo trực tuyến thông báo đến các sinh viên đã đăng ký dư thi HK2 năm học 2021-2022 tại các tỉnh, sinh viên vui lòng xem lịch thi TẠI ĐÂY Sinh viên lưu ý các nội dung sau: – Sử dụng tác vụ Filter để lọc theo MSSV hoặc theo tên. – […]