Lịch thi tại các tỉnh học kỳ 3 (2021-2022)

Nhà trường thông tin đến anh/chị sinh viên lịch thi tại các tỉnh (khác TP.HCM). Sinh viên vui lòng xem lịch thi TẠI ĐÂY. Sinh viên lưu ý: – Sử dụng tác vụ Filter để lọc theo MSSV hoặc tên. – Kiểm tra kỹ các môn thi, ca thi, ngày thi. – Xem danh sách […]

THỜI KHÓA BIỂU HỌC VÀ THI HK2 NĂM HỌC 2021-2022 (từ khóa 4/2021 trở về trước)

Nhà trường thông báo đến sinh viên Thời khóa biểu học và thi kết thúc môn của Học kỳ 2 năm học 2021-2022, anh/chị xem file TẠI ĐÂY (sử dụng chức năng filter để tìm theo tên hoặc mã số sinh viên) Sinh viên lưu ý kiểm tra các nội dung sau: Số lượng môn học, tên môn, trạng thái […]

Về việc thi vấn đáp một số môn học thuộc ngành Ngôn ngữ Anh_Học kỳ 1 năm học 2021-2022 tại TP. HCM

Căn cứ kế hoạch thi học kỳ 1, năm học 2021-2022 ngày 14/02/2022, đối với sinh viên chương trình Cử nhân từ xa qua mạng; Căn cứ tình hình thực tế, Trung tâm Đào tạo trực tuyến – Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến sinh viên về phần thi […]