Danh sách dự thi HK1 năm học 2021-2022 tại TP. HCM ngày 05 và 06/03/2022 (có số phòng thi)

Trung tâm Đào tạo trực tuyến thông báo Danh sách dự thi HK1 năm học 2021-2022 tại TP. HCM ngày 05 và 06/03/2022 có chi tiết số phòng thi. Sinh viên xem file TẠI ĐÂY Sinh viên lưu ý các nội dung sau: Đến phòng Hội đồng thi để kiểm tra lại số phòng thi […]

Danh sách sinh viên dự thi HK1 năm học 2021-2022 tại Bình Thuận

Căn cứ kết quả đăng ký địa điểm thi HK1 năm học 2021-2022, Trung tâm Đào tạo trực tuyến thông báo Danh sách sinh viên dự thi tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận TẠI ĐÂY, sinh viên lưu ý kiểm tra các nội dung sau: Thông tin cá nhân: họ tên, mã số […]

THỜI KHÓA BIỂU HK1 KHÓA 4.2021 (HK2 năm học 2021-2022)

Trung tâm Đào tạo trực tuyến thông báo đến sinh viên khóa 4/2021 (nhập học tháng 01/2022) Thời khóa biểu học và thi của HK1 (là HK2 năm học 2021-2022) TẠI ĐÂY. Sinh viên vui lòng kiểm tra các nội dung sau: Mã số sinh viên Họ tên Ngành học Tên môn học, số lượng […]