Thông báo đăng ký môn học trực tuyến – HK 1 năm học 2022 – 2023

Trung tâm Đào tạo trực tuyến thông báo về việc triển khai đăng ký môn học và tổ chức học tập Học kỳ 1, năm học 2022 – 2023 như sau:
1. Đối tượng đăng ký: Tất cả sinh viên nhập học từ tháng 07/2022 trở về trước.
2. Thời gian đăng ký:
a. Đối với đăng ký học và thi lần đầu, đăng ký học lại
– Từ 12/10/2022 – hết 24/10/2022: Sinh viên đăng ký môn học trực tuyến tại website https://tienichkcq.oude.edu.vn/
– Từ 27/10/2022 – hết 09/11/2022: Sinh viên đóng học phí
– Từ 28/11/2022: Sinh viên bắt đầu học tập trực tuyến trên hệ thống https://elolms.edu.vn/ theo lịch trình học tập
b. Đối với đăng ký thi lại
– Từ 01/12/2022 – hết 07/12/2022: Sinh viên đăng ký thi lại tại website https://tienichkcq.oude.edu.vn/
– Từ 12/12/2022 – hết 16/12/2022: Sinh viên đóng học phí
– Tháng 3/2023: Sinh viên tham dự thi kết thúc môn theo lịch đã đăng ký.
3. Sinh viên vui lòng xem:
– Thông báo về việc đăng ký môn học cụ thể: Tại đây.

– Hướng dẫn đăng ký môn học trực tuyến: Tại đây

– Thông báo thay đổi mức thu học phí: Tại đây

– Thông báo về việc thi lại, học lại hệ đào tạo từ xa, vừa làm vừa học: Tại đây
4. Những điều sinh viên cần biết:
a. Thi lại, học lại, học cải thiện điểm:
Sinh viên chỉ được đăng ký thi lại 01 lần đối với trường hợp điểm tổng kết môn học dưới 4.0 (thang điểm 10), nếu sau khi thi lại vẫn không đạt, sinh viên phải đăng ký học lại.
– Lệ phí thi lại = đơn giá học phí 01 tín chỉ của môn học.
– Học phí học lại = đơn giá học phí 01 tín chỉ x số tín chỉ của môn học.
Sinh viên có nhu cầu cải thiện điểm chỉ được đăng ký học lại, không đăng ký thi lại.
***Lưu ý: Sinh viên đăng ký thi lại trong đợt 01/12/2022-07/12/2022 (thi vào tháng 3/2023) không được hủy kết quả đã đăng ký. Sinh viên sau khi đăng ký không tham dự thi vẫn bị tính ghi nợ học phí.
b. Thanh toán học phí:

– Sinh viên bắt buộc phải đóng học phí qua dịch vụ E-Mobile Banking và Internet banking của Ngân hàng AGRIBANK (Phương thức thanh toán học phí được ghi trong hướng dẫn đăng ký môn học đính kèm Thông báo này) hoặc in phiếu nộp tiền để thanh toán học phí trực tiếp tại quầy giao dịch của Ngân hàng AGRIBANK trên cả nước.
– Sinh viên không thực hiện thanh toán học phí theo thời gian quy định sẽ bị ghi nợ học phí. Nhà trường sẽ khóa mã số sinh viên ở Học kỳ 2 năm học 2022-2023 đối với các trường hợp sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí và ghi nhận tạm ngưng học tập.
– Sinh viên có nhu cầu rút học phí phải làm đơn đề nghị gửi đến Ban Giám đốc TT.ĐTTT trước ngày 18/11/2022 để được xem xét và phê duyệt. Sinh viên tải đơn đề nghị tại đây.
c. Phát học liệu:
– Trước khi thực hiện đăng ký môn học, sinh viên lưu ý sử dụng liên kết “Nhập địa chỉ nhận sách” ở phần “TÍNH NĂNG” trên website https://tienichkcq.oude.edu.vn/ để cập nhật địa chỉ nhận học liệu.
– Thời gian Nhà trường chuyển phát học liệu (bằng đường bưu điện) đến địa chỉ sinh viên đã đăng ký trực tuyến: trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được học phí.
– Sinh viên có thể kiểm tra tình trạng chuyển phát học liệu thông qua đường bưu điện tại http://www.oude.edu.vn/student/học-liệu-63/.
d. Một số lưu ý khác:
– Nhà Trường sẽ không tổ chức các môn học không đủ số lượng sinh viên đăng ký để mở lớp.
– Sinh viên phải đăng ký đúng tên môn học, mã môn học và số tín chỉ quy định trong chương trình đào tạo sinh viên theo học.
– Nhà trường không giải quyết các trường hợp đăng ký môn học sau ngày 24/10/2022.

Mọi thắc mắc trong quá trình đăng ký môn học trực tuyến, sinh viên vui lòng phản hồi đến các kênh liên lạc sau:
– Cổng thông tin hỗ trợ sinh viên: https://elosupport.ou.edu.vn
– Tổng đài: 1800 599953