Entries by

Đăng ký địa điểm thi kết thúc môn học tại các tỉnh_HK2 năm học 2021-2022

Để chuẩn bị cho đợt thi kết thúc môn học của học kỳ 2 năm học 2021-2022 (tháng 07/2022), anh/chị có nhu cầu dự thi tại tỉnh thì đăng ký tại đây: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdl1Nl2HXdZ6qtYQzKw0Y43bjICBaDfS_gFirePTbB9WNLPYA/viewform Thời hạn nhận đăng ký: hết ngày 19/05/2022. Sau thời gian này Nhà trường không nhận được đăng ký bổ sung và […]

THỜI KHÓA BIỂU HỌC VÀ THI HK2 NĂM HỌC 2021-2022 (từ khóa 4/2021 trở về trước)

Nhà trường thông báo đến sinh viên Thời khóa biểu học và thi kết thúc môn của Học kỳ 2 năm học 2021-2022, anh/chị xem file TẠI ĐÂY (sử dụng chức năng filter để tìm theo tên hoặc mã số sinh viên) Sinh viên lưu ý kiểm tra các nội dung sau: Số lượng môn học, tên môn, trạng thái […]